fallback

Predstavljen projekt izgradnje dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije koji se financira iz fondova Europske unije

Predstavljen projekt izgradnje dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije koji se financira iz fondova Europske unije

Typography

U Varaždinu je održana početna konferencija „Projekta izgradnje dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije u Općoj bolnici Varaždin“ financiranog iz operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020. Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ukupna vrijednost „Projekta izgradnje dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije u Općoj bolnici Varaždin“, iznosi 49.962.500,00 kn. Projekt je financiran putem Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama“, referentne oznake KK.08.1.2.03, te ga EU u potpunosti financira. Razdoblje provedbe projekta je od 6. rujna 2016. do 6. lipnja 2020.

Projekt je predstavio ravnatelj varaždinske bolnice Nenad Kudelić, dr. med., koji je najavio otvorenje do lipnja 2020. godine te istaknuo kako će novi objekt puno značiti za korisnike jer će se liječiti upravo kroz dnevne bolnice, što je u skladu s preporukama Europske unije. Kroz dnevne bolnice osigurati će se bolja zdravstvena zaštita za pacijente, povećati dostupnost zdravstvenih usluga i smanjiti liste čekanja.

Na predstavljanju projekta bio je i zamjenik župana Varaždinske županije Robert Vugrin, koji je izrazio svoje zadovoljstvo projektom te istaknuo kako će izgradnja dnevne bolnice u Varaždinu ubrzati protok pacijenata i smanjiti troškove, dok će 20 milijuna kuna investicije u medicinsku i dijagnostičku opremu podići kvalitetu same usluge na višu razinu. Istaknuo je da su mu ovakvi projekti najdraži jer 100 posto prihvatljivih troškova dolazi iz Europskog fonda za regionalni razvoj te nema nikakvih troškova za varaždinsku bolnicu.

Naglasio je činjenicu da se često susrećemo u bolnici, a razlog je vrlo jednostavan – od 700 milijuna kuna vrijednih projekata, preko pola milijarde kuna je upravo u području zdravstva, a nekih 430 milijuna kuna su vrijedni projekti koji su već odobreni. Istaknuo je da se bolnica nalazi u fazi pripreme glavnog projekta za koji vjeruje da će biti gotov na proljeće kad bi zapravo i trebali započeti radovi na tom objektu te da će se istovremeno graditi i objedinjeni hitni bolnički prijem koji također vrijedi 20 milijuna kuna.

Opća bolnica Varaždin svrstana je u županijsku bolnicu regionalnog značaja koja već sada s HZZO-om ugovara dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju za koju je potrebno osigurati novi zdravstveni prostor i opremu.

Realizacijom ovog projekta doći će do reorganizacije bolničkog sustava u OB Varaždin i do rješavanja problema na najnižoj mogućoj organizacijskoj jedinici, što će dovesti do učinkovitije i kvalitetnije skrbi za bolničke pacijente, i to na način da će se izgraditi nova zgrada dnevnih bolnica u kojoj će se smjestiti dnevne bolnice interne medicine, kirurgije, urologije, otorinolaringologije, oftalmologije te jednodnevna opća kirurgija.

Nadalje, povećat će se opseg rada kroz dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju, smanjiti liste čekanja te racionalizirati troškovi poslovanja same bolnice.
Projektom izgradnje i opremanja dnevnih bolnica interne medicine, kirurgije, urologije, otorinolaringologije, oftalmologije te jednodnevne Opće kirurgije u OB Varaždin doprinijet će se povećanju isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava u sjeverozapadnoj Hrvatskoj s ciljem smanjenja broja prijema na akutne bolničke odjele za najmanje 10 posto.

Ovim projektom osigurat će se povećanje kvalitete zdravstvene njege i skrbi pacijenata te liječenje najsuvremenijim metodama, što će smanjiti liste čekanja i broj dana hospitalizacije. Dnevna bolnica/jednodnevna kirurgija nalazit će se u jedinstvenom objektu s objedinjenim hitnim bolničkim prijemom.