fallback

Madara Grinsteine: Kako povećati kvalitetu i brzinu zdravstvenih usluga kroz korištenje EU fondova

Madara Grinsteine: Kako povećati kvalitetu i brzinu zdravstvenih usluga kroz korištenje EU fondova

Typography

O iskustvima i planovima Republike Hrvatske u iskorištavanju EU fondova govoriti će Gabrijela Žalac, ministrica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Marko Pavić, ministar Ministarstva rada i mirovinskog sustava te Ana Fresl, direktorica tvrtke Projekt jednako razvoj.

Međunarodna konferencija o EU fondovima, „Što nam donosi novo financijsko razdoblje 2021.-2027. u EU fondovima? Učimo iz iskustva strateškog razvoja i provedbe EU projekata drugih zemalja članica EU“, održava se 6. i 7. ožujka u Hotelu Trakošćan u Trakošćanu. Cilj je ove konferencije sadašnje i buduće korisnike što bolje uključiti u proces planiranja i korištenja mogućnosti koje nude EU fondovi.

Na konferenciji će o novim pravilima za razdoblje 2021.-2027. iz perspektive predstavnika korisnika EU fondova govoriti i Madara Grinsteine, voditeljica projektnog odjela Sveučilišne bolnice Pauls Stradins Clinica u Latvii koja vodi projekt izgradnje nove zgrade A2 površine 37.726 m2 u sklopu bolnice. Završetak projekta predviđen je 2023. godine, dok je sama projektna aplikacija trenutno pod konačnom revizijom Europske komisije.

EU fondovi Madara Grinsteine

Madara Grinsteine 

Nova zgrada objedinit će nekoliko kirurških disciplina, kombinirati rad u ženskoj i dječjoj ambulanti, osigurati suvremenu intenzivnu njegu, liječenje neuroloških bolesnika i znatno poboljšati protok hitne medicinske pomoći. U isto vrijeme, optimizirat će se korištenje prostorija i opreme te ljudskih resursa čime će se povećati učinkovitost bolnice. To će, ovisno o mogućnostima državnog proračuna i iznosa plaćenih medicinskih usluga, omogućiti opsluživanje oko 22 tisuće pacijenata u stacionarnim danima i 46 tisuća u stacionarnim godinama nakon završetka projekta, što će u konačnici skratiti trajanje liječenja za 10 posto, a vrijeme čekanja u stacionarnom stanju za 37 posto.

Ukupni troškovi provedbe projekta iznose 92.316.188 EUR, od čega su 91.068.678 EUR prihvatljivi troškovi, a 1.247.510 EUR neprihvatljivi (izgradnja parkirališta). Procjenjuje se da troškovi izgradnje iznose 68.472.690 EUR, nadzor gradnje - 1.369.454 EUR, projektna ekspertiza - 224.362 EUR i kupnja nove opreme i namještaja - 17.118.173 EUR.

Madara Grinsteine radila je i na prethodnom projektu izgradnje bolničke zgrade A1: površina je bila 30.438 m2, a ukupna sredstva - 87.538.573 EUR. Projekt se izvodio od 2013. do 2018. godine.
O iskustvima Latvije u provedbi EU projekata možete saznati na Međunarodnoj konferencija o EU fondovima.

Partneri konferencije su Hrvatska udruga poslodavaca, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. O iskustvima i planovima Republike Hrvatske u iskorištavanju EU fondova govoriti će Gabrijela Žalac, ministrica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Marko Pavić, ministar Ministarstva rada i mirovinskog sustava te Ana Fresl, direktorica tvrtke Projekt jednako razvoj.