fallback

Gradski Muzej Varaždin u EU projektu

Gradski Muzej Varaždin u EU projektu

Typography

Ruralna detoksikacija upoznavanjem bogatstva kulturne baštine – DETOX.

Trajanje projekta: 1. listopad 2016. – 30. rujan 2018.
S provedbom aktivnosti projekta započelo se 1. 10. 2016. godine, a provedba završava 30. 9. 2018. godine.

Financiranje:
Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije iz Fonda za regionalni razvoj u okviru prekograničnog Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020.
Projekt je prijavljen na prvom roku otvorenog javnog poziva Programa suradnje Interreg V-A Slovenija u prvoj polovici 2016. godine, na kojem je odobreno ukupno 5 projektnih prijedloga, a podnesena je 91 prijava. Pripremu projektne dokumentacije te izradu prijave na natječaj obavila je tvrtka ProFUTURUS iz Maribora, koja je ujedno obavljala i poslove upravljanja projektnim aktivnostima.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 908.448,50 €, od čega 85 posto sredstava sufinancira Europska unija (772.181,21 EUR), a 15 posto troškova financiraju sami partneri vlastitim sredstvima.

Za Gradski muzej Varaždin sufinancirani dio iznosi 42.946,09 €, dok je sveukupna vrijednost projekta 50.524,81 €.

Partneri:
- Općina Lenart, Gradski muzej Varaždin, Fakultet elektronike, računarstva i informatike Sveučilišta u Mariboru, Općina Vinica, Općina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Općina Donja Voća i Općina Sveta Ana
- dva pridružena partnera: Zavod za zaštitu kulturne baštine Slovenije i Turistička zajednica Varaždinske županije.

Cilj:
Zajednički ciljevi hrvatskih i slovenskih partnera jesu aktivno očuvanje, zaštita i promicanje kulturne baštine ruralnog područja, tako da će tijekom provedbe projekta biti izvedene brojne aktivnosti koje će tome pridonijeti:
- općine obnavljaju tradicionalna domaćinstva, a kroz revitalizaciju tradicijskih objekata sadržajno će se obogatiti turistička ponuda projektnog područja
- izvedba 42 EtnoTour radionice i prikaza tradicionalnih obrta
- projekt će tako na zabavan način poučiti posjetitelja o kulturnoj baštini i na razne načine prikazati živote naših predaka, uz pomoć moderne tehnologije (3D hologrami s prikazom života naših predaka), e-knjižnice s očuvanim starim knjigama, etno kina na otvorenom i obnovljenih tradicionalnih domaćinstava, gdje će se provoditi DETOX radionice u realnom okolišu
- jedan od ciljeva jest i povezati turističku ponudu partnerskog područja i sadržajno obogatiti turističku ponudu te razvijati seoski turizam, koji se smatra novom granom gospodarstva 
- oblikovanje prekograničnog turističkog paketa EtnoTour
- povezivanje ponude projektnog područja u zajedničkoj prekograničnoj aplikaciji, koja će nuditi informacije o turističkoj ponudi i kulturnoj baštini te omogućiti virtualnu šetnju po tradicionalnom domaćinstvu.

Aktivnosti Gradskog muzeja Varaždin

U sklopu projektnih aktivnosti DETOX-a u Gradskom muzeju Varaždin stručno se obrađuje vrijedna knjižnica obitelji Bombelles iz dvorca Opeka, koja se čuva u fundusu Muzeja. U specijaliziranom računalnom programu za obradu knjižnične građe inventarizirano je više od 4.500 starih i rijetkih tiskanih knjiga. Baza podataka omogućit će jednostavno pretraživanje i analizu unesenih publikacija i sadržaja fonda. Cilj je projekta DETOX zaštititi izvornu građu i stručno obraditi knjižnicu obitelji Bombelles te poboljšati dostupnost i omogućiti jednostavnije korištenje svima zainteresiranim korisnicima u svrhu znanstvenih i obrazovnih istraživanja.
Stotinjak najvrjednijih i najzanimljivijih publikacija bit će digitalizirano i javno objavljeno. Digitalizacija dijela knjiga Bombellesove knjižnice omogućit će bolji uvid u raznovrstan sadržaj knjižnog fonda.

Također, u sklopu projektnih aktivnosti Muzej je proveo i terensko istraživanje kulturne baštine projektnog područja općina Vinica i Donja Voća, s naglaskom na tradicijskom graditeljstvu. Na terenu se prikupljala fotodokumentacija i podatci o tradicijskom graditeljstvu, s ciljem da se registrira suvremeno stanje tradicijskog graditeljstva na tom području, ali i promjene vezane uz tu vrstu graditeljstva.

Kroz Projekt je nabavljena informatička oprema i implementiran programski sustav specijaliziran za obradu knjižnične građe K++.
Dio rezultata aktivnosti Gradskog muzeja Varaždin u sklopu Projekta DETOX bit će predstavljen na izložbi Bibliotheca Opeka, koja se u palači Sermage (Trg M. Stančića 3) otvara u srijedu, 12. rujna u 19 sati i za razgled je postavljena do 7. listopada ove godine.