fallback

Nada Žiljak – Moja proljeća

Nada Žiljak – Moja proljeća

Typography

Slike akademske slikarice Nade Žiljak izložene su u Muzeju Prigorja u Sesvetama u Zagrebu.

"Njen autorski specifičan i jedinstven likovni jezik posljednjih deset godina izrasta iz istraživačkog nerva i potrebe premošćivanja okvira tradicionalnog u formalnoj ali i sadržajnoj domeni slike, stvorivši nov način slikanja korištenjem dva spektralna područja upotrebom istih tonova standardnih akrilnih boja, no različitih po svojstvu apsorpcije infracrvenog svjetla. Tako na jednoj podlozi možemo naslikati dvije slike, jednu vidljivu golim okom, a drugu, koju možemo vidjeti tek pomoću infracrvene kamere. No, ova tehnologija nije tek novi način stvaranja slike reprezentacijom znanja o svojstvima boja, već je ova varljivost i ograničenost ljudske organske percepcije mudro iskorištena za osvajanje novog vizualnog prostora, za kreiranje originalnog svijeta baziranoga na skrivanju i razotkrivanju.- napisala je u povodu izložbe likovna kritičarka Sanda Stanćev Bajzek.

Nada Žiljak završila je likovnu akademiju u Zagrebu. Radi u mnogim tehnikama: ulja na platnu, akrilik, akvareli, pasteli, suha igla, bakropis, linorez. Radovi su prikazani na osamdesetak samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu: Budimpešta, Kairo, Graz, Kiev, Pečuh, Pieštany, Bratislava, Pariz, London, Kuala Lumpur, Taipei, Asbach, Bihać, Sarajevo, Parz, Pittsburgh.

Nada Žiljak je uvela u slikarstvo dualnu sliku pod nazivom InfraredART. Dvije nezavisne slike za vizualni i infracrveni spektar.

Slike Nade Žiljk objavljene su u sedam monografija iz pera Đure Vanđure, Branke Hlevnjak i Dore Kinert Bučan. Izložba slika Nade Žiljak može se pogledati do 30. travnja, u Galeriji Kurija u Muzeju Prigorja, Trg Dragutina Domjanića 5 u Sesvetama u Zagrebu.