Izbornik

Diatomic otvorio svoj posljednji poziv za dodjelu 1,6 milijuna eura

Diatomic otvorio svoj posljednji poziv za dodjelu 1,6 milijuna eura

Typography

Ciljna grupa su start-up-ovi, mala i srednja poduzeća iz sektora zdravstva, poljoprivredno-prehrambene industrije, te industrijske proizvodnje, kao i istraživačke organizacije u domeni mikroelektronike i „pametnih“ sistema.

U svom drugom i posljednjem pozivu, DIATOMIC osigurava bespovratna sredstva u iznosu od 1.610.000 eura te program podrške namijenjen inovativnim start-up-ovima, malim i srednjim poduzećima kao i istraživačkim organizacijama sa sjedištem u Europi.

DIATOMIC je mreža digitalnih hub-ova – uspostavljena u okviru europske Smart Anything Everywhere inicijative. Prvi i osnovni cilj je da se poboljšaju primjena i upotreba elektronskih komponenti, senzora, „pametnih“ tehnologija i sistema u sektoru zdravstva, prehrambene industrije, poljoprivrede i industrijske proizvodnje. S tim u vezi, DIATOMIC osigurava intenzivan akceleratorski program, a maksimalan iznos za koji se timovi mogu prijaviti iznosi 200.000 eura po projektu.

Tko se može prijaviti?

  • Poziv je usmjeren malim konzorcijima od najviše tri partnera i to iz EU zemalja, kao i pridruženih zemalja
  • Pojedinačni konzorcij mora okupiti tehnološko-istraživačke centre u području napredne mikroelektronike i „pametnih“ integriranih sistema (tzv. centri kompetencija), kao i inovativne start-up-ove, odnosno mala i srednja preduzeća iz sektora zdravstva, poljoprivrede te industrijske proizvodnje
  • Podnositelji prijava moraju biti start-up-ovi, tj. mala i srednja poduzeća. DIATOMIC kroz svoju mrežu aktivno pruža pomoć pri traženju partnera ili uspostavljanju konzorcija
  • U fokusu su proizvodi, procesi i usluge sa visokim komercijalnim potencijalom.
    Napomena: Važno je da se predložena rješenja temelje na elektronskim komponentama i „pametnim“ sistemima

Šta DIATOMIC pruža?

Timovima kojima se pruži prilika da uđu u intenzivan akceleratorski program, DIATOMIC pruža:

- do 200.000 eura po projektu

- personaliziranu tehničku i mentorsku podršku

- naprednu infrastrukturu kao podrška dizajniranju, razvijanju, testiranju digitalnih rješenja

- prilike za umrežavanje te pristup daljnjim izvorima financiranja

Predviđeno trajanje programa je od 9 do 15 mjeseci.

Prijave

Rok za prijavu je 31. siječanj 2019. godine u 17:00 sati, a prijave se podnose na f6s.com/diatomic-opencall2

Za više informacija, posjetite diatomic.eu. Ukoliko tražite partnera s kojim bi se prijavili, upit možete proslijediti putem: f6s.com/diatomic

O DIATOMIC-u

DIATOMIC je europski projekt koji se provodi u okviru inicijative Smart Anything Everywhere. U pitanju je mreža digitalnih inovacijskih centara. Ukupna vrijednost sredstava iznosi 3 milijuna eura, a trenutno se u programu nalazi osam konzorcija.

Ovaj projekt financira se iz sredstava EU kroz program za istraživanje i inovacije Horizon 2020 grant agreement No. 761809.

Prijavite se na naš Newsletter