Broj blokiranih poslovnih subjekata i ukupan dug za trećinu manji u odnosu na lani

Typography

Prema podacima koje je objavila Financijska agencija (FINA), u Hrvatskoj je koncem rujna broj blokiranih poslovnih subjekata smanjen u odnosu na isti mjesec lani za 29,5 posto ili njih 12.771, dok je iznos neizvršenih, a za plaćanje dospjelih financijskih obveza manji za 30,2 posto što iznosi osam milijardi kuna. U blokadi je koncem rujna u Hrvatskoj bilo 30.556 pravnih i fizičkih osoba, s 22.346 zaposlenih i ukupnim dugom od 18,5 milijardi kuna.Od ukupnog broja insolventnih poslovnih subjekata čak 69,4 posto su oni čiji su računi blokirani više od 360 dana, a njihov dug prema vjerovnicima popeo se na 14,9 milijardi kuna.

Na zaduženost cjelokupnoga gospodarstva Republike Hrvatske, ističu analitičari FINA-e, najviše utječu blokirani poslovni subjekti iz područja trgovine, na koje se koncem rujna odnosilo 4,6 milijardi kuna ili 24,9 posto ukupnoga iznosa neizvršenih financijskih obveza. Slijede poslovni subjekti iz građevinarstva, s 3,8 milijardi kuna duga i udjelom od 20,4 posto u ukupnom dugu, dok je na trećem mjestu prerađivačka industrija, s 2,3 milijarde kuna neplaćenih računa ii udjelom od 12,3 posto Prosječan dug po blokiranom poslovnom subjektu koncem rujna iznosio je 604 tisuće kuna. U usporedbi sa stanjem od prije godinu dana, ističe FINA, prosječan je dug u većini djelatnosti porastao, i to od 0,2 posto u tzv. ostalim uslužnim djelatnostima, do 25,6 posto u području umjetnosti, zabave i rekreacije. U nekim djelatnostima prosječan dug je ipak smanjen, i to od pet posto u građevinarstvu, do 17 posto u području prijevoza i skladištenja.

Zaduženost po županijama

Prema analizi FINA-e, najzaduženiji su koncem rujna bili poslovni subjekti s područja Grada Zagreba, na koje se odnosilo 39,3 posto neplaćenih računa, u ukupnom iznosu od 7,3 milijarde kuna. Slijede poslovni subjekti iz Splitsko-dalmatinske županije, s udjelom u ukupnom dugu od 13,7 posto ili 2,5 milijardi kuna, te oni iz Primorsko-goranske i Istarske županije s dugovanjima od 1,1 milijarde kuna, što je u ukupno nepodmirenim obvezama hrvatskih poslovnih subjekata udjel od 5,9 posto. Niz nastavljaju poslovni subjekti Zagrebačke županije, s udjelom u ukupnom dugu od 5,1 posto ili 0,9 milijardi kuna te oni iz Zadarske županije koji duguju 0,7 milijardi kuna, što je 4,0 posto ukupnog dugovanja. Na poslovne subjekte tih šest županija odnosilo se, zakljućuje FINA, 73,8 posto svih neizvršenih osnova za plaćanje u Republici Hrvatskoj sa stanjem na dan 30. rujna.

Više od 40 posto blokiranih su pravne osobe

Kako stoji u analizi FINA-e, koncem rujna više od 40 posto blokiranih poslovnih subjekata u Hrvatskoj bile su pravne osobe, dakle trgovačka društva, njih ukupno 12.556, s 12.453 zaposlenih i dugom nešto većim od 12 milijardi kuna. Više od 69 posto dugovanja odnosi se na trgovačka društva čiji su računi blokirani godinu i više dana, a takvih je 49 posto od ukupnog broja insolventnih pravnih osoba. Izražen je i problem 7.400 blokiranih pravnih osoba bez zaposlenika koji vjerovnicima duguju 7,4 milijarde kuna, a najveći broj takvih trgovačkih društava, njih više od četiri tisuće, u dugotrajnoj su blokadi, dugujući ukupno 5,6 milijardi kuna. Prosječan iznos duga po pravnoj osobi iznosio je 950 tisuča kuna. Najveći broj blokiranih pravnih osoba, njih 3.336, posluje u sektoru trgovine, a ukupan dug popeo im se na 3,4 milijarde kuna. Slijedi građevinski sektor s ukupno 1.773 blokiranih pravnih osoba koje duguju 2,8 milijardi kuna, te prerađivačka industrija s 1.362 blokirane pravne osobe čiji je ukupan dug iznosio 1,3 milijarde kuna.

Prijavite se na naš Newsletter