Poliester Brajdic

Zamjenik župana Tomislav Paljak sudjelovao na konferenciji IRE u Salzburgu

Zamjenik župana Tomislav Paljak sudjelovao na konferenciji IRE u Salzburgu

Typography

Od 30. rujna do 2. listopada u Salzburgu je održana 14. ta konferencija europskih regija i gradova čiji je organizator Institut regija Europe (IRE).

Na konferenciji su sudjelovali zamjenik župana Varaždinske županije Tomislav Paljak, ravnatelj Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije Krunoslav Blaži i direktor Garancijske agencije Varaždinske županije Tomislav Šipek.

Institut regija Europe IRE 04 Paljak Blazi

Tijekom trajanja konferencije raspravljalo se o jednim od glavnih načela Europske unije, a to je načelo supsidijarnosti, načelo prema kojemu odlučivanje o zajedničkim pitanjima mora biti preneseno na najniži mogući stupanj društvene organizacije, dok središnja vlast ima samo ulogu nadopune političkog odlučivanja na mjesnoj razini. Također, na konferenciji u Salzburgu članice Instituta regija raspravljale su o mjerama koje treba uvesti regionalna samouprava kako bi se spriječio sve veći odlazak ljudi s ruralnih područja, odnosno mjerama koje bi ih potaknule na povratak.

Institut regija Europe IRE 03

Institut regija Europe (IRE) ekonomska je i znanstvena institucija sa sjedištem u Salzburgu i dio je privatne fondacije Instituta regija Europe koja je osnovana u jesen 2004. godine. Osnivanjem IRE stvorena je supraregionalna i politički neovisna organizacija u proširenoj Europi, koja na osnovi EU ustava naglašava važnost regija i gradova te općina, smanjuje postojeće nedostatke informiranja, te ima važnu ulogu za ekonomski potencijal regija i regionalne suradnje između regija Europe. Varaždinska županija članica je IRE od 2006. godine.

Institut regija Europe IRE 02

Prijavite se na naš Newsletter