Poliester Brajdic

Osnovana Javna ustanova za regionalni razvoj, Varaždinska županija prva u Hrvatskoj po povlačenju EU novca

Osnovana Javna ustanova za regionalni razvoj, Varaždinska županija prva u Hrvatskoj po povlačenju EU novca

Typography

Vijećnici Županijske skupštine su 18. travnja donijeli odluku o osnivanju Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije, a za privremenog ravnatelja imenovan je Krunoslav Blaži, dosadašnji zamjenik direktora Agencije za razvoj Varaždinske županije (AZRA).

Ustanova je osnovana sukladno odredbama novog Zakona o regionalnom razvoju RH kojim je određeno da jedinice lokalne (regionalne) samouprave za regionalnog koordinatora osnivaju razvojne agencije kao javne ustanove. Poslovi Javne ustanove će obuhvaćati administrativno-tehničku pomoć u pripremi i provedbi EU projekata za Županiju i institucije Županije te javnopravna tijela.

Nakon osnivanja Javne ustanove za regionalni razvoj, AZRA d.o.o. nastavit će svoje poslovanje kao trgovačko društvo, jer trenutno imaju ugovorene poslove koji čine oko 50 posto njihovih ukupnih prihoda, što onemogućava prijenos gospodarske cjeline na javnu ustanovu.

- U Hrvatskoj je 13 razvojnih agencija, od čega će njih osam biti preoblikovano u javne ustanove, a rad njih pet će biti ugašen – naveo je župan Radimir Čačić.

U raspravi o formiranju nove javne ustanove za koordinaciju EU projekata, a sukladno zakonskim odredbama, iznesene su činjenice da sadašnji direktor AZRA-e ima višu stručnu spremu, a radno iskustvo je stekao kao soboslikar i instruktor vožnje. Direktor AZRA-e je postao nakon što je Statut razvojne agencije izmijenjen i prilagođen nižoj stručnoj spremi, a s jedinom referencom da je član HNS-a.

- HNS je izrazio sumnju u kompetentnost kandidata kojega predlažemo za ravnatelja Javne ustanove za regionalni razvoj. Riječ je Krunoslavu Blažiju koji je završio nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu, a potom Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i stekao visoku stručnu spremu, titulu diplomiranog inženjera agronomije. Bio je na čelu komunalnog poduzeća u Bednji, gdje je realizirao brojne projekte, a zadnjih pet mjeseci je zamjenik direktora AZRA-e. Kao zamjenik direktora AZRA-e je pripremio sve EU projekte koji su prihvaćeni bez ijednog izuzetka – rekao je župan Radimir Čačić.

Istaknuo je da je upravo na temelju toga Varaždinska županija najuspješnija županija u Hrvatskoj po povlačenju novca iz EU fondova, što je pokazao „Otvoreni proračun“ Hrvatske zajednice županija.

- Varaždinska županija je najuspješnija u Hrvatskoj s 244,7 milijuna kuna povučenih iz EU fondova. Time smo dvostruko uspješniji od prve sljedeće županije, Virovitičko-podravske, koja je povukla 137,2 milijuna kuna. Triput smo uspješniji od Međimurske županije, dok smo samo u 2018. godini 20 puta uspješniji od prosječnih godina mandata bivšeg župana Predraga Štromara – naveo je župan Čačić.

Kad su u pitanju AZRA i njezini rezultati iz prijašnjih godina, podsjetio je da je bivšem direktoru AZRA-e Nikoli Kučišu bivši župan Štromar omogućio otpremninu, ali i osnivanje privatne tvrtke Euro Consulting d.o.o., koja je potom ugovarala poslove sa županijskim ustanovama, bolnicama, za aglomeraciju i drugo, dok je županijska tvrtka, koju Županija financira, bila bez poslova.

- Bivši župan Štromar je bivšem direktoru AZRA-e omogućio i dopustio da kao direktor privatne tvrtke ugovara poslove s javnim ustanovama i tvrtkama, dok županijska agencija istovremeno nije radila. Doista moraš imati „debeli“ obraz da postaviš pitanje jesu li reference kandidata s visokom stručnom spremom dobre nakon što si za direktora postavio osobu koja je bivši soboslikar i instruktor vožnje – rekao je Čačić.

Opširnije o tvrtki/instituciji na poveznici

Prijavite se na naš Newsletter