Poliester Brajdic

Energetski napitci dobro došli u svakoj prilici

Energetski napitci dobro došli u svakoj prilici

Typography

Kada je riječ o mjestu konzumacije, 33,6 posto konzumenata energetske napitke pije kod kuće, bilo da se radi o njihovoj kući ili kući rođaka ili prijatelja. Čak 30,4 posto konzumenata pije energetske napitke u autu tijekom vožnje, a daljnjih 28,9 posto ove napitke konzumira izvan kuće, odnosno u lokalima poput kafića i restorana.

Od ukupnog uzorka, nešto više od petine (22,7 posto) ispitanika navodi da konzumira energetske napitke. Među konzumentima energetskih napitaka, oko trećine (32,8 posto) pije ih nekoliko puta godišnje, 22,6 posto konzumira ih jednom mjesečno, a 24,5 posto nekoliko puta mjesečno.

Manji broj ispitanika pije energetska pića češće od toga pa ih tako 8,7 posto konzumenata pije jednom tjedno, 5,3 posto nekoliko puta tjedno, a svega 3,5 posto svaki dan. Preostalih 2,5 posto ispitanika konzumira energetska pića rjeđe od nekoliko puta godišnje.

Na pitanje osjećaju li više energije nakon konzumiranja energetskih napitaka, odgovori su gotovo potpuno ravnomjerno podijeljeni: Nešto više od polovine ispitanika (50,6 posto) navodi da imaju više energije, dok njih 49,4 posto ističu kako ne primjećuju nikakvu promjenu.

Kada je riječ o mjestu konzumacije, 33,6 posto konzumenata energetske napitke pije kod kuće, bilo da se radi o njihovoj kući ili kući rođaka ili prijatelja.

Čak 30,4 posto konzumenata pije energetske napitke u autu tijekom vožnje, a daljnjih 28,9 posto energetske napitke pije izvan kuće, odnosno u lokalima poput kafića i restorana. Preostalih 7,1 posto konzumenata pije energetska pića podjednako na različitim lokacijama.

Što se tiče mjesta kupovanja energetskih napitaka, većina konzumenata, njih 88,1 posto, kupuje ova pića u supermarketu. Drugo najčešće mjesto nabavke energetskih napitaka su benzinske postaje, gdje kupuje 8,1 posto ispitanika, dok ih preostalih 3,8 posto kupuje na kiosku.

Istraživanje su tijekom travnja 2018. godine proveli Ja TRGOVAC magazin i agencija Hendal na nacionalno reprezentativnom uzorku građana Republike Hrvatske starijih od 15 godina.

U sklopu istraživanja provedena je stratifikacija po šest regija i četiri veličine naselja uz slučajan odabir kućanstva i ispitanika unutar pojedinog kućanstva pri čemu je uzorak stanovništva uravnotežen prema spolu, dobi i obrazovnom statusu ispitanika.

Izvor: Ja TRGOVAC

Prijavite se na naš Newsletter