Poliester Brajdic

Savjetovanje gradova i općina – Prijatelja djece o važnosti ulaganja lokalnih i regionalnih zajednica u djecu

Savjetovanje gradova i općina – Prijatelja djece o važnosti ulaganja lokalnih i regionalnih zajednica u djecu

Typography

Centar za mlade „Bunker“ u Samoboru bio je poprište tematskog savjetovanja „Važnost ulaganja lokalnih i regionalnih zajednica u djecu“ u organizaciji Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ i Grada Samobora, a na kojem je sudjelovao i Grad Lepoglava.

Savjetovanje je okupilo preko 130 sudionika od vodećih domaćih stručnjaka u području skrbi o djeci, predstavnika lokalnih uprava i regionalnih samouprava iz cijele Hrvatske do organizacija i ustanova koje pridonose ostvarivanju dječjih prava na lokalnim razinama. Poseban naglasak na savjetovanju stavljen je na pitanje donošenja tzv. „dječjeg proračuna“ temeljenog na Općem komentaru br. 19 (2016.) UN-ova Odbora za prava djeteta, a koji govori o izdvajanju sredstava iz javnih proračuna za ostvarenje dječjih prava te na pitanje kako osigurati da javni proračuni doista pridonose ostvarivanju prava djece.

- Iako Grad Lepoglava svih ovih godina objavljuje poseban proračunski vodič za građane u kojem na jednostavan način građanima želimo približiti gradski proračun kao najvažniji dokument u gradu, a zbog čega smo redovito među najtransparentijim gradovima u Hrvatskoj, ono što nas nakon ovog savjetovanja čeka jest sličan dokument koji će na jednom mjestu sačinjavati mjerljive i brojčane podatke o tome koliko Grad zaista izdvaja i za djecu. Ono s čime smo se mi, predstavnici lokalnih i regionalnih samouprava zajedno sa stručnjacima iz predmetnog područja kao i djecom složili jest da se u izradu dječjeg proračuna trebaju uključiti kako javna uprava, gradovi, općine, županije, tako i stručnjaci, roditelji i djeca, a glavni nam je zaključak kako se dječjim proračunom trebaju primarno rješavati problemi obrazovanja djece te problemi ranjivih skupina djece – kazao je zamjenik gradonačelnika Hrvoje Kovač koji je sudjelovao na savjetovanju u Samoboru.

Osim stručnih izlaganja predstavnika Ministarstva financija, Pravobraniteljice za djecu RH, Ureda UNICEF-a za Hrvatsku te primjera dobre prakse iz županija i gradova u Hrvatskoj, zanimljiv je bio i panel gdje na kojem su se spomenuti predstavnici javnih ustanova koje brinu za djecu dotakli ključnih pitanja vezanih uz ulaganja u djecu, kao što su prijenos iskustava drugih zemalja koja imaju dječje proračune, planiranje državnog proračuna u odnosu na djecu u kontekstu procjenjivanja i ispitivanja učinka na djecu, obavljaju li se (ili trebaju li se obavljati) konzultacije s djecom, njihovim roditeljima/skrbnicima i stručnjacima za brigu o djeci, kao i kako osigurati da javni proračuni doista pridonose ostvarivanju prava ranjivih skupina djece.

Iako u ostalim članicama EU ne postoji recentna praksa izrade dječjih proračuna, ali ako Republika Hrvatska, resorna ministarstva, gradovi, općine i županije uspiju dovršiti metodologiju koja je započeta, zajedno bi mogli postići to da Republika Hrvatska postane primjer dobre prakse među članicama Europske unije. Vrijedi istaknuti kako je predstavnica Ministarstva financija, Mirela Kovač Jagar, kazala kako će prvi nacionalni dječji proračun biti izrađen do kraja 2018. godine i to kao konsolidirani dokument svih obveznika proračunskih sredstava te da će još do kraja njegove izrade biti imperativ dobro osmisliti pokazatelje za praćenje uspješnosti trošenja proračunskih sredstava, kao i osigurati informatička rješenja i administrativne kapacitete koja će omogućiti i ubrzati izradu i dostavu podataka za izradu konsolidiranog dječjeg proračuna države i jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave.

Valentina Otmačić, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, bila je, kao i dosada, glas djece te je u njihovo ime poručila:

- Djeca kažu kako je dobro planiranje ulaganja u djecu te nadasve mudro i pravedno trošenje sredstava na potrebe djece ono što im je jako važno, ali najvažnije je uključiti djecu u raspravu o svim pitanjima koja se tiču djece jer su današnja djeca jedini stručnjaci za djetinjstvo.

Kako ne bi sve ostalo samo na dobrim željama i aplaudiranju idejama, zamjenik gradonačelnika naglasio je iduće korake koji će potvrditi proaktivno usmjerenje Grada Lepoglave prema pravima djece kad se planira njihova budućnost u Lepoglavi:

- U tijeku je proces izbora i imenovanja Dječjeg gradskog vijeća grada Lepoglave nakon čijeg ćemo konstituiranja približiti koncept 'dječjeg proračuna' djeci, njihovim roditeljima, učiteljima i cijeloj zainteresiranoj javnosti kao bi osigurali inkluzivnost cjelokupnog procesa – zaključuje zamjenik Kovač.

Grad Lepoglava direktno u projekte, programe i aktivnosti za djecu ulaže 3.186.075,29 kuna odnosno 25,28 posto gradskog Proračuna, a kad na to dodamo dodatnih 8.300.000,00 kuna iz Fonda za ruralni razvoj za projekt dogradnje i adaptacije našeg vrtića, nemamo se čega sramiti, naprotiv! Ukupni iznos koji Grad izdvaja iz Proračuna po djetetu u tekućoj godini u odnosu na ukupan broj djece u gradu nam govori kako Grad izdvaja 1.146,11 kuna po djetetu u gradu.

Prijavite se na naš Newsletter