HEP

Tehnologije

Izvor: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/

U Zagrebu je 19. travnja formirana radna grupa „Digital Danube“ čija će glavna zadaća biti rad na inicijativama i projektima s temom digitalizacije poslovnog sektora, izrada preporuka za kreiranja javnih politika i umrežavanja relevantnih dionika na području dunavske regije.

U realizaciji članova projektnog tima Digitrans projekta uspješno završena prva radionica o Digitrans metodi namijenjena poslovnim subjektima

U organizaciji Tehnološko - inovacijskog centra Međimurje d.o.o. (TICM d.o.o.), jednog od partnera na projektu Digital Transformation in the Danube Region – Digitrans koji se provodi unutar Interreg
Transnacionalnog programa Dunav održana je prva u nizu od većeg broja planiranih radionica koje za cilj imaju pomoći poslovnim subjektima u razvoju njihovih digitalnih poslovnih modela.

Više članaka ...

Prijavite se na naš Newsletter