HEP

Sveučilište Sjever potvrdilo standard za obrazovanje "Stručnjaka za digitalni dizajn"

Typography

Na Sveučilištu Sjever održana je završna konferencija projekta: "Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području multimedije" čiji je a nositelj projekta Sveučilište Sjever, odjel za multimediju, oblikovanje i primjenu.

Partneri na projektu bili su Visoko učilište Algebra – visoka škola za primijenjeno računarstvo, Telecentar, Hrvatska udruga poslodavaca.

Ukupna vrijednost projekta je 1.302.137,96 kuna od čega je za projekt dodijeljeno 1.237.031,06 kuna bespovratnih sredstava. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda tj. iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala. Projekt je započeo 18.lipnja prošle godine te je trajao 15 mjeseci, a njime je razvijen standard zanimanja sa prijedlogom naziva "Stručnjak za digitalni dizajn".

Razvoj standarda zanimanja predstavlja prvi korak u razvoju standarda kvalifikacija i novih studijskih programa. te jedan puni standard kvalifikacija pod nazivom "Stručni prvostupnik (baccalaureus) digitalnog dizajna" te tri djelomična standarda kvalifikacija pod nazivima:"Stručnjak za digitalnu video produkciju", "Stručnjak digitalne audio obrade" i "Stručnjak za E- izdavaštvo". Razvoj standarda kvalifikacije predstavlja drugi i najopsežniji korak u razvoju novih studijskih programa na temelju potreba tržišta rada, korištenjem ishoda učenja u području multimedije.

Ažurirana su i dva postojeća studijska programa visokoobrazovnih partnerskih institucija na temelju izrađenih standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, te obavljeno je stručno usavršavanje zaposlenika partnerskih visokoobrazovnih institucija za primjenu HKO-a.Provedena anketa bivših studenta (alumni) u obje obrazovne partnerske institucije. Anketa ovog tipa predstavlja instrument osiguravanja kvalitete i analitičke podloge za stalna unaprjeđenja od strane obrazovne institucije, a fokus će joj biti na primjenjivost stečeni ishoda učenja za vrijeme obrazovanja. Provedena je i anketa poslodavaca o znanju i vještinama zaposlenih diplomanata. Kao i zadovoljstvo bivših studenata (alumni) stečenim znanjima i vještinama obzirom na potrebne kompetencije na poslu, mišljenje poslodavaca o istim tim znanjima i vještinama kod njihovih zaposlenika (diplomanata obrazovnih ustanova) bitni su za kvalitetno pripremanje izmjena studijskih programa i internu kontrolu kvalitete. Također, izrađen je i računalni sustav za praćenje rezultata metoda provjera po ishodima učenja te za povećanje prolaznosti studenata ranom detekcijom neadekvatne usvojenosti znanja.

Prijavite se na naš Newsletter