HEP

Počinju restauratorski i konzervatorski radovi na Župnoj crkvi u Martijancu

Typography

Uskoro će početi konzervatorski i restauratorski radovi na Župnoj crkvi sv. Martina biskupa u Martijancu.

Crkva se mora hitno statički sanirati za što se u Općini nadaju novcu iz Ministarstva kulture. Ako pomoć Ministarstva i izostane neće se čekati s radovima jer je Općina Martijanec proračunom predvidjela i osigurala 250 tisuća kuna potrebnih za sanaciju. Ali u tom će se slučaju morati pričekati sa drenažom temelja koja košta još 300 tisuća kuna.

Crkvu su ovih dana posjetili predstavnici Hrvatskog restauratorskog Zavoda, Restauracijskog centra Ludbreg i stručnjaci Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture iz Varaždina. S načelnikom Martijanca, Marijanom Horvatom su pregledali crkvu i dogovarali radove.

Zasad je dogovorena restauracija drvenog oltara, vrlo sličnog oltaru koji se već obnavlja u ludbreškom Zavodu. To je oltar iz kapele sv. Benedikta u Hrastovljanu pa se vjeruje da i ovaj oltar potječe iz iste kapele. Raditi će se i na dvjema slikama od kojih je jedna, vjeruje se, dio tog oltara.

Predstoji još pregled misnog rublja koji će obaviti stručnjaci za tekstil ludbreškog restauratorskog centra.

Opcina Martijanec 810 9279

Prijavite se na naš Newsletter