Home Slika 1 Radionica “Projekiranje Pametne tvornice” u Prelogu Slika 1 Radionica "Projekiranje Pametne tvornice" u Prelogu

Slika 1 Radionica “Projekiranje Pametne tvornice” u Prelogu

Slika 1 Radionica "Projekiranje Pametne tvornice" u Prelogu

Slika 1 Radionica “Projekiranje Pametne tvornice” u Prelogu

Slika 2 Dario Novak, direktor PROEL Grupe