Samo jedan broj određuje da li ste stvoreni jedno za drugo! Samo jedan broj određuje da li ste stvoreni jedno za

Samo jedan broj određuje da li ste stvoreni jedno za

Samo jedan broj određuje da li ste stvoreni jedno za