Tag: hep filteri

Fotokatalitički ili HEPA filteri za pročišćavanje zraka?

Postoje različiti tipovi pročistača zraka, no ističu se dva modela - pročistač zraka uz pomoć fotokatalize i uređaj s HEPA filtrom za pročišćavanje zraka. Toliko...