Tag: SITUACIJI

Pronalaze lepotu u svakoj situaciji

RibeRiba je simpatična, pažljiva i promišljena. Imaju zlatno srce koje je prepuno saosećanja. Za njih lepota leži u svemu.VagaVage su izuzetno posvećene konstruktivnom pristupu....